Søndag, 21 oktober 2018
Fiskeri Udskriv Email

Søen er en smuk natursø med 28 øer, mange vige, en stenrig bund og god vandkvalitet. For at opretholde en rimelig PH værdi, tilsættes der regelmæssigt kalk til søen. PH værdien var i efteråret 2007 mellem 6,4 og 6,8

I søen findes en lang række fiskearter, bl.a.

Aborre
Ål
Ørred
Sandart
Signal krebs
Gedde
Brasen
Skalle
Suder
Heltling
Knude

Det kræver fiskekort at fiske i søen.Priserne er pr. 2009:

Dagskort: 75,- SEK
Ugekort: 200,- SEK
Årskort: 300,- SEK

Fiskekortet er personligt og kontrolleres regelmæssigt af det lokale fiskeritilsyn.

Børn under 15 der fisker med vosken med fiskekort, fisker gratis - dog max 2 børn pr. kortholder.

Bemærk at det kun er tilladt at fiske med fiskestænger og lignende - fast grej så som net er kun tilladt for lokale ejere af søområderne.

Bemærk ligeledes, at fiskekortet IKKE omfatter fiskeri efter krebs. Disse rettigheder ligger på lokale hænder og kan en sjælden gang lejes. Dette skal være med til at sikre, at der ikke finder overfiskeri sted, som ville udrydde krebsen. Denne regl og rettighed overholdes og kontrolleres nøje!

Alle indtægterne fra fiskekort går tilbage til søen i form af vedligeholdelse, udsættelse af yngel m.v.

Søen er, som andre søer i Sverige, omfattet af den såkaldte Allemandsrätten og de muligheder og forpligtelser det giver for at benytte naturområderne.