Søndag, 21 oktober 2018
Det svenske sprog Udskriv Email
Dansk og svensk er nært beslægtede sprog. Alligevel kan man komme ganske galt af sted. Eksemplet med svenskeren, der kom galt i byen er klassisk. Efter at have forladt færgen bad han en taxa køre sig til „et roligt ställe“, hvorefter chaufføren kørte ham til Vestre Kirkegård. Ordet „roligt“ er et såkaldt forbistringsord: det betyder to vidt forskellige ting for en svensker og for en dansker. Og der er mange af den slags ord.

Politikens forlag udsendte i 2000 Øresundsordbogen i anledning af Øresundsbroens åbning. Her behandles hele 600 af den slags ord. Her kan man bl.a. læse, at man skal være forsigtig med at tale om „et slag på tasken“ når man er i Sverige. Ordet „taske“ betyder den pung, som mænd har anbragt på et meget ømfindtligt sted og som i den kliniske sprogbrug kaldes scrotum.
Øresundsordbogen er skrevet af Johnny Sjöberg og kan stærkt anbefales.

Det er forholdsvis let at vænne sig til, at det svenske alfabet lader bogstaverne å og ö bytte plads. Hvor vi i Danmark slutter med bogstaverne æ, ø, å, slutter svenskerne altså med å, ä, ö.
Det er også forholdsvis let at tale med svenskerne – når man først har fået forbistringsordene på plads – fordi der er et ganske stort fælles ordforråd mellem dansk og svensk. Der er kun en ting at gøre: kaste sig ud i det.
Problemerne opstår. når man skal tale om ting med bestemte betegnelser, det være sig fugle, fisk, bær, svampe osv. osv. Eksempelvis betyder vintergäck erantis, mens snödroppe betyder vintergæk. Her må man absolut have hjælpemidler ved hånden.

Den absolut bedste og mest omfattende ordbog er Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen Hartmann: Stor Svensk-Dansk Ordbog. 4. udgave. København: Gyldendal 2005. – Bogen udkom i 1. udgave i 1954 og den nye 4. udgave bygger som de foregående 2 på førsteudgaven suppleret med tillæg. Bogen er på 1232 sider og rummer 92.000 opslagsord og 23.000 udtryk og vendinger. Pris (2008): 799,- kr.

Et godt og praktisk alternativ er Anna Garde: Svensk-Dansk, Dansk-Svensk Ordbog, 2. udgave. København: Gyldendal 2004. – 832 sider, 40.000 opslagsord og 15.000 udtryk og vendinger. Opslagsordene medtager kun de ord, der adskiller sig fra dansk eller som i sammensætninger anvendes anderledes end i dansk. Pris (2008): 99,- kr.

Hjemmesiden http://www.dansk-og-svensk.dk er i denne forbindelse intet mindre end en guldgrube. Siden er oprettet af de autoriserede translatører Poul og Kerstin Hansen, der har oprettet Öresunds Översättningsbyrå. Der er direkte adgang til online-ordbøger vedrørende botanik, lystfiskeri, medicin, svampe og meget mere.

Har du brug for at få oversat et ord i en hurtig vending, er det skandinaviske Online leksikon, Tradusa, en god og gratis hjælp: http://www.tradusa.se/lexicon/capere.jsp

Men svensk er jo mange ting. I det nordlige Skåne er der jo ikke langt til Småland, og sproget der bruges anderledes end i Skåne. Der er jo mindst lige så mange dialekter øst for Øresund som vest for. Men netop Skåne rejser spørgsmålet, om sproget der skal betragtes alene som en dialekt. De taler i hvert fald anderledes end i Småland, fx siger spurvene ikke pip som i Danmark, men pejp!

Spørgsmålet er diskuteret i Skånska Akademien, en institution der oprettedes i 1981 med et formål at stimulere og udvikle kulturen i Skåne under valgsproget „Kultur och humor“. Et af akademiets projekter er at udarbejde en skånsk-svensk-dansk ordbog. Der foregår i den forbindelse et samarbejde mellem Institut for Dansk Dalektforskning ved Københavns universitet og Dialekt- och Ortsnammsarkivet ved Lunds universitet. Arbejdet er ikke afsluttet, men i 1995 udsendtes en foreløbig smagsprøve, der rummer 2.711 skånske ord og udtryk: Helmer Lång och Sten-Bertil Vide (red,): Skånsk-Svensk-Dansk Ordbok. Litterturtjänst 1995. – 112 sider. Rummer mange tankevækkende eksempler på, at skånsk har tydelige rødder i dansk. Fx bruger man i Skåne en bör eller trillebör hvor en svensker bruger en skottkärra.

Men uanset forbistringsord, dialekter eller hvad det måtte være, der gør forskellen på dansk og svensk, så kan jeg igen kun anbefale dig at kaste dig ud i det, når du møder en svensker! Selvom det kan virke lidt skræmmende de første gange man skal tale med en svensker, så kommer man rigtig langt med at prøve, tale langsomt og krydre det hele med lidt fingresprog… og din belønning kommer mange gange igen, da svenskerne er rigtig søde og meget imødekommende med at hjælpe dig i enhver henseende!